vandoorn-mgt

De Arbowet, wat houdt het in?

De Arbowet, arbeidsomstandighedenwet, is ontwikkeld zodat alle werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wordt een werknemer toch ziek? Dan is de werkgever verantwoordelijk voor het zo snel en verantwoord mogelijk re-integreren van de werknemer. Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het uitvoeren en de invulling van deze wet in de eigen branche of organisatie.

Wat is de Arbowet?

In de Arbowet staan algemene bepalingen over het arbobeleid van een onderneming. In deze wet staan zaken beschreven als de arbeidsomstandigheden, werktijden en arbeidsvoorwaarden. Een doelschrift bepaalt de mate van bescherming die werkgevers aan hun werknemers moeten bieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat werknemers die boven een bepaalde hoogte moeten werken, worden beschermd tegen valgevaar. Of bijvoorbeeld het stellen van een geluidslimiet waarbij zonder oorbescherming gewerkt mag worden. Vakbonden stellen vaak een Arbocatalogus samen voor een bepaalde branche of sector. Hierin beschrijven werkgevers middelen, methodes en normen. De arbeidsinspectie verwacht dat alle bijbehorende werkgevers de doelschriften uitvoeren zoals beschreven in deze Arbocatalogus.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor een werkgever?

De werkgever is verplicht om alles zo goed mogelijk aan te passen aan de werknemers. Hieronder valt de inrichting van de werkplek, werkmethoden, arbeidsmiddelen en de arbeidsinhoud. Hierbij moet ook rekening gehouden met werknemers die door bijvoorbeeld ziekte structurele functionele beperkingen hebben.

Controle van de Arbowet?

Om ervoor te zorgen dat de Arbowet goed wordt nageleefd in het belang van werknemers controleert de Nederlandse Arbeidsinspectie of werkgevers maar ook werknemers zich aan de Arbo regels houden. Bij een overtreding heeft de Nederlandse Arbeidsinspectie de mogelijkheid om bepaalde maatregelen op te leggen. Onder deze maatregelen kan een waarschuwing, boete of in het ergste geval het stilleggen van het werk vallen.

Hoe kan een accountancy kantoor helpen?

Accountant Doomen kan advies uitbrengen over de recente regelgevingen en ontwikkelen om ervoor te zorgen dat een bedrijf goed op de hoogte is van alle ontwikkelingen en zo een goede Arbo regelgeving kan opstellen. Accountant Doomen geeft hierin proactief advies aan uw organisatie. Zo weet u zeker dat u voldoet aan alle criteria binnen de Arbowet regelgeving. Daarnaast kan een accountant helpen bij het opstellen van een Arbocatalogus wanneer dit nog niet beschikbaar is in de desbetreffende branche.