vandoorn-mgt

Wat is de OHSAS 18001?

Voldoe jij met jouw bedrijf aan de OHSAS 18001-norm? Dus kun je de Occupational Health and Safety Assessment ofwel de evaluatie van gezondheid en veiligheid op het werk met een positief resultaat afronden? Dan werken jouw medewerkers op een gezonde en veilige werkvloer. Wat de OHSAS 18001 is en wat er van je als bedrijf verwacht wordt, daarover lees je in dit artikel.

Waar moet je beginnen?

Om te weten of jouw bedrijf onder veilige en gezonde omstandigheden opereert, sla je er de OHSAS 18001 op na. Wat de OHSAS 18001 is? In de eerste plaats kun je uit deze evaluatie opmaken of jouw rol als leider als positief ervaren kan worden. Heb je binnen jouw leiderschap oog voor de werkomstandigheden van jouw medewerkers en hecht je belang aan hun veiligheid, dan scoor je hoge ogen. Zeker als je extra aandacht besteedt aan de situatie op de werkvloer waarbij je de toestand van je medewerkers vooropstelt. Een hoge kwaliteit vind je dan niet alleen in de producten en diensten die je levert. Ook aan de hand van de sfeer op de werkvloer en de fysieke omgeving wordt bepaald hoe hoog de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden is. In de OHSAS 18001 wordt omschreven waar de werkvloer aan moet voldoen om gezondheid en veiligheid voor werknemers te waarborgen. Zo weet je precies wat je als werkgever te doen staat om dit te evalueren en waar nodig te verbeteren.

De OHSAS 18001 in vier stappen

De OHSAS 18001 wordt in Nederland als meetlat gebruikt binnen bedrijven. Ook internationaal speelt deze norm een belangrijke rol. In vijf stappen wordt de OHSAS 18001 toegepast, te weten het Plan-Do-Check-Act model:

  1. Plannen: door de OHSAS 18001 erop na te slaan en te onderzoeken welke punten in jouw bedrijf aangepast moeten worden, kun je beginnen met het plannen van de aanpassingen. Welke situaties vragen verandering en hoe ga je die toepassen?
  2. Implementeren en uitvoeren: de plannen zijn gemaakt, dus de volgende stap is om de aanpassingen te implementeren. Deze verwerk je dus concreet in diverse situaties op de werkvloer. Heb je dit gedaan, dan volgt de uitvoering waarbij je erachter komt of de aanpassing goed is verwerkt.
  3. Controleren en corrigeren: na de uitvoering wil je weten hoe het is gegaan. Controleer of de aanpassing goed is doorgevoerd en of het inderdaad werkt volgens de OHSAS 18001. Is dat het geval? Dan kun je door naar de laatste stap. Schort er nog iets aan? Dan pas je correcties toe die de situatie verder verbeteren
  4. Beoordelen door het management: aan het managementteam de taak om de aanpassingen te beoordelen aan de hand van de uitvoering en de controle. Het management weet wat er vanuit de OHSAS 18001 wordt verwacht en kan de beoordeling met een subjectief en gedegen blik doen.

Deze stappen worden vanuit het Arbobeleid gevolgd, zodat je als werkgever precies weet hoe de OHSAS 18001 overeenkomt met de Arbowetgeving. Dit maakt het voor jou eenvoudiger om de voorwaarden te begrijpen en te volgen, zodat de kwaliteit op de werkvloer verder verbetert.

Hoe zorg je ervoor dat de OHSAS 18001 een basis vormt?

Nu je weet welke stappen je moet ondernemen om de OHSAS 18001 toe te passen, is het belangrijk te weten hoe je de basis voor veiligheid en gezondheid in het bedrijf neerzet. Je wilt een optimaal veilige en gezonde werkomgeving aan je medewerkers bieden en daar gaan een aantal factoren mee gepaard. In de eerste plaats is het belangrijk zelf een training te volgen waarin verschillende gevaren worden belicht die verband houden met de activiteiten binnen het bedrijf. Deze moet je zelf goed volgen om die vervolgens aan alle medewerkers door te geven en begrijpelijk te maken. De training moet zo zijn ingericht dat je je medewerkers goed bij kunt brengen over de gevaren en risico’s op de werkvloer.

Daarnaast is het belangrijk een goede rampenplan te hebben. In geval van nood moet je in no-time kunnen evacueren, dus de vluchtroute moet bekend, veilig en kort zijn. Daarnaast moeten brandblussers, blusdekens en EHBO-koffers op iedere verdieping of afdeling voorhanden zijn. Breekt er brand uit, dan moeten je collega’s meteen weten waar de brandblusser hangt. En wordt een collega slachtoffer van een ongeval, dan is het belangrijk dat andere medewerkers weten wat ze nodig hebben uit de EHBO-koffer.

Het doel van de OHSAS 18001

Het doel van de OHSAS 18001 is om organisaties een raamwerk te bieden voor het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk. Deze norm stelt eisen aan een systematische aanpak van het beheersen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s om tot continue verbetering te komen. Ofwel, met de norm die hierin wordt gehanteerd, weet je als ondernemer waar de arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf aan moeten voldoen. Door deze normen toe te passen binnen het bedrijfssysteem en de vervolgstappen zo optimaal mogelijk te volbrengen, kun je de veiligheid en gezondheid op jouw bedrijf goed waarborgen. Het bovengenoemde stappenplan is overigens niet een procedure met een begin en een eind, maar een circulair proces waarbij je voortdurend nagaat of je aan de OHSAS 18001 voldoet. Met regelmaat doorloop je de vier stappen om te kijken of de gezondheids- en veiligheidsprocessen nog steeds goed werken en of er opnieuw aanpassingen gedaan moeten worden.

Uiteindelijk wil je met de OHSAS 18001 bereiken dat de omstandigheden op de werkvloer permanent verbeterd worden en dat je voortdurend in het oog hebt of je aan de norm voldoet. Het goed volgen en onderhouden van de norm binnen je bedrijf heeft als gevolg dat ziekteverzuim, letsel dat op het werk is ontstaan of overlijden door werk sterk verminderen. Met aandacht voor de gezondheid van je medewerkers en een situatie waarin risico’s op ongelukken verkleind worden, zul je zien dat de kwaliteit op de werkvloer toeneemt en dat ga je terugzien in de producten en diensten die je levert. Heb je voldoende tijd genomen om de OHSAS 18001 in en uit te voeren, dan zul je in het vervolg minder tijd besteden aan het onderhouden hiervan. Dat is erg voordelig voor je bedrijf en niet onbelangrijk, ook voor je medewerkers.