vandoorn-mgt

De functie van het kantoor is veranderd binnen organisaties

Organisaties zijn hun kantoor op een andere manier gaan gebruiken in de periode na de uitbraak van de pandemie. Hybride werken is de norm geworden! De verwachting is dat deze manier van werken de komende jaren aanhoudt, daar het verschillende voordelen biedt aan werknemers. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat zij gemiddeld al snel één tot anderhalf uur aan reistijd besparen per dag. Het hybride werken heeft de manier waarop organisaties hun kantoorruimte gebruiken doen laten veranderen. Kantoorruimtes worden niet langer als een grote kantoortuin ingezet, maar juist specifiek gebruikt voor het faciliteren van verschillende samenwerkingsvormen. Denk aan het samenstellen van de sprint planning binnen organisaties die agile werken. Of wat te denken van het faciliteren van een retrospective bij diezelfde manier van het oppakken van projecten? 

Samenwerking tussen teamleden op kantoor 

Bij een sprint planning of bijvoorbeeld een brainstormsessie is online vergaderen over het algemeen niet de meest ideale vorm van samenwerken. Het kan ertoe leiden dat steeds dezelfde personen aan het woord zijn, waardoor teamleden afhaken. Daarbij is de kans groter dat mensen worden afgeleid door een mobiele telefoon of binnenkomende e-mails, dan wanneer zij fysiek bij elkaar zitten in een ruimte op kantoor. Hier komt bij dat men in zo’n fysieke ruimte rond kan lopen, om gebruik te maken van een whiteboard of bijvoorbeeld verschillende witte vellen papier aan de wand. Plak er post-its met ideeën op, ga rond het whiteboard staan om deze ideeën te inventariseren en nader te bespreken, enzovoorts. In de pauzes heb je de tijd om teamleden informeel te leren kennen bij de koffiemachine. Tijdens een online sessie is dit logischerwijs veel lastiger. 

Agile werken een tweede trend binnen bedrijven 

Niet alleen hybride werken in combinatie met de nieuwe toepassing van kantoorruimtes behoort tot de trends van dit moment. Hetzelfde geldt voor een agile manier van werken binnen bedrijven. Zeker partijen in de IT kiezen steeds vaker voor een agile projectaanpak, waarbij men in korte sprints naar een eindproduct werkt. Op dit punt verschilt agile werken van een PRINCE2 projectaanpak, waarbij het eindproduct en de weg daarheen vooraf gedefinieerd wordt. Het geeft een klant minder ruimte om het eindproduct gedurende deze route aan te passen; een klant geeft diens wensen vooraf op, om aan het eind te controleren of het product hieraan voldoet. Zelf ook aan de slag gaan met agile werken? Houd er rekening mee dat dit een verandering van de mindset van medewerkers vergt.