© 2001 van doorn management b.v. In toenemende mate komen onderwerpen op de vergader tafel zoals klantgerichtheid, Empowerment, proces sturing, web shopping, kosten reductie, self managing teams, kennis management, E-learning, competence management, multi dimensionele organisatie (MDO) en crisis management. Het is duidelijk dat bestaande en veelal klassieke organisatievormen niet langer adequaat zijn voor de veranderende toekomst. Organisaties moeten nu snel veranderen. Er is vaak een radicale cultuur wijziging nodig, die met name door de medewerk(st)ers en directie samen gedragen zal moeten worden. Verandering maakt meer en meer een vast deel uit van onze wereld. Veranderingen komen sneller, hebben een grotere impact en duren steeds langer om opgenomen te worden in de organisatie en ook in ons privé leven. Organisaties zullen meer en meer in een soort continu proces van verandering komen te verkeren; het voortdurend aanpassen aan de nieuwe eisen van de omgeving en markt ontwikkelingen. De succesvolle organisaties omarmen deze veranderingen en maken het deel van hun beleid. De organisaties die niet meegaan in verandering, zullen afnemende omzet en toenemende kosten zien en uiteindelijk niet meer in staat zijn te overleven. Het selectief en effectief omgaan met deze veranderingen door de organisatie vraagt echter veelal een andere stijl van leidinggeven. © 2001 van doorn management b.v. We moeten leren leven met een proces van continu verandering!